Terminale płatnicze 2022 - zmiany w przepisach

Polski Ład przyniósł szereg zmian również w przepisach podatkowych dotyczących przedsiębiorców. Jedną z nich jest obowiązek zapewnienia prowadzenia płatności bezgotówkowych dla klientów. Podpowiadamy, jakich grup przedsiębiorców dotyczy ten obowiązek i czy zakup terminala płatniczego jest konieczny.

Obowiązkowe terminale płatnicze - dla kogo?

Obowiązujący od początku 2022 roku Polski Ład wprowadził bardzo rozległe zmiany w systemie podatkowym. Szczególnie mocno nowe przepisy dotknęły przedsiębiorców, a zwłaszcza małe i średnie firmy. Jedną ze zmian wynikającą z artykułu 19a ustawy o Prawie przedsiębiorców jest obowiązek umożliwienia klientom dokonywania płatności bezgotówkowych. Przepis wszedł w życie 1 stycznia 2022 roku i od tej pory taką możliwość ma zapewnić każda firma objęta tym obowiązkiem.

Kto musi zaopatrzyć się w terminal lub inny instrument do prowadzenia płatności elektronicznych? Obowiązek obejmuje wszystkie przedsiębiorstwa, które świadczą usługi lub sprzedaż i mają obowiązek fiskalizowania ich za pomocą kasy fiskalnej. Co ważne, płatność bezgotówkowa ma być udostępniona w każdym miejscu świadczenia usługi przez firmę. W przypadku restauracji może to dotyczyć ogródków znajdujących się poza obrębem budynku. Klient ma mieć możliwość zapłaty kartą lub blikiem także w pojeździe wykorzystywanym do świadczenia usług transportowych.

Co ważne, na przedsiębiorców nałożono też kolejny obowiązek, czyli konieczność zintegrowania instrumentów płatności bezgotówkowych z kasami fiskalnymi. W tym przypadku czasu jest trochę więcej, bo do 1 lipca 2022 roku. Taki zabieg ma na celu przekazywanie informacji o płatnościach bezgotówkowych do Centralnego Repozytorium Kas, z którym połączona jest każda kasa fiskalna online. Dotyczy to wszystkich firm, które prowadzą ewidencję sprzedaży i w myśl przepisów mają obowiązek wyposażenia swojego biznesu w tego rodzaju kasy.

Kto jest zwolniony z obowiązku zapewnienia płatności bezgotówkowej?

Istnieje grupa firm, których nowy obowiązek nie dotyczy. Należą do niej przedsiębiorcy, którzy w myśl ustawy o VAT nie mają obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży. Są to firmy korzystające ze zwolnienia wynikającego z charakteru prowadzonej działalności, jak i jej zakresu. Można zaliczyć do nich wszystkie przedsiębiorstwa, które zwolnione są także z obowiązku instalowania kasy fiskalnej online. Wszystkie zwolnienia z obowiązku udostępnienia płatności bezgotówkowych wynikają z rozporządzenia Ministra Finansów dotyczących właśnie kas rejestrujących.

Zmiany w przepisach, a działanie w Twojej firmie

W nowych przepisach skorzystano z pojęcia instrumentu finansowego, który pozwala na dokonanie płatności bezgotówkowej. Płatność bezgotówkowa może być realizowana nie tylko poprzez terminal płatniczy, ale także blik, przelew czy inne formy księgowania transakcji. Trzeba jednak obiektywnie przyznać, że w sektorze usług czy sprzedaży bezpośredniej terminale okazują się po prostu najbardziej wygodnym instrumentem finansowym.

Terminal płatniczy to niewielki wydatek, a dobrej jakości urządzenia rozmiarami są zbliżone do smartfonów. Także sam koszt utrzymania takiego terminala nie jest wysoki, a dzięki niemu uda się rozwiązać problem z nowymi przepisami. Ponadto terminal płatniczy może przyciągnąć klientów detalicznych także do firm, które nie są zmuszona przepisami do jego używania. Klienci do zawierania transakcji chętniej wybierają miejsca, gdzie mają wybór sposobu dokonywania płatności.

Dla przedsiębiorców, którzy obawiają się problemów ze zintegrowaniem terminala i kasy fiskalnej w ofercie Fis Cash znajduje się między innymi kasa fiskalna z terminalem. To urządzenia, które łączy w sobie cechy zarówno terminala płatniczego, jak i kasy fiskalnej - Kasoterminal Pospay. Dzięki niemu możliwe jest dostosowanie firmy do przepisów związanych z kasami online, a także nowymi zmianami wynikającymi z Polskiego Ładu. Ponadto sam terminal nie zajmuje wiele miejsca, jest przenośny i pozwala na szybkie przeprowadzenie transakcji.

Obowiązek nałożony na przedsiębiorców w myśl wspomnianego artykułu Prawa przedsiębiorców wskazuje też na konsekwencje, jakie mogą ponieść firmy, które nie dostosują się do przepisów. Przy braku współpracy kasy fiskalnej z terminalem i braku dostępu do CRK, kara może wynieść 5000 złotych. Z kolei w przypadku niewywiązania się z obowiązku dokonywania płatności bezgotówkowych przedsiębiorcy grożą kary związane z brakiem możliwości uzyskania zwrotu różnicy naliczonego podatku VAT. Warto zatem zastanowić się, czy zakup jednego urządzenia do Twoje firmy nie będzie korzystniejszy i da Ci więcej spokoju.

AllMobileASSECO - WAPROCAS Polska Sp. z o.o. DIGIDIGILAB TRADINGDotykačkaEDATAELOELTRONIKELZABEMARFAREXFAWAGHONEYWELLINNOVAINSERTPOSNETSHARPSYMPLEXTORELLYakudoZEBRA