Zdajemy sobie sprawę, że wybór odpowiedniego urządzenia fisklanego jest trudnym zadaniem. Jesteśmy od tego, by pomóc, doradzić rozwiązanie najlepiej spełniające Twoje oczekiwania. Jeśli masz wątpliwości, potrzebujesz rady - zadzwoń, napisz! Chętnie podzielimy się naszą wiedzą i doświadczeniem zbieranym od 1996 r.

Jeśli zdecydujesz się robić zakupy w naszym sklepie, ze względu na specyfikę branży, w której działamy, najpierw zapoznaj się z treścią naszego regulaminu.

 • na wpłaty czekamy 7 dni,
 • nie wysyłamy za pobraniem zafiskalizowanych urządzeń,
 • urządzenia zafiskalizowane nie podlegają zwrotowi,
 • urządzenia fiskalne sprzedajemy wyłącznie do klienta końcowego (z naszym serwisem),
 • zamówiony towar wysyłamy w następnym dniu roboczym po zaksięgowaniu wpłaty.

 

Klauzula informacyjna do realizacji umowy

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej RODO) informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest FIS CASH CEPIAK – GUZEK Spółka jawna z siedzibą w Otwocku przy ul. Stefana Żeromskiego nr 45, 05-400 Otwock, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego Sąd Rejonowy dla M.St.Warszawy w Warszawie,XIV Wydział  Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000707217, NIP: 5322074194, REGON: 368890572 adres e-mail: joanna.cepiak@fiscash.com.pl. tel. 60669965.

 

 1. Dane osobowe przetwarzane są w celu niezbędnym do zawarcia i wykonania umowy, a podstawą przetwarzania jest wykonanie umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, zgodnie z art. 6 ust.1 lit. b RODO. W przypadku gdy umowa została zrealizowana, a nie upłynął okres przedawnienia i przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez osobę trzecią podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust.1 lit. f) RODO. Gdy dane są przetwarzane w celu spełnienia ciążącego na Administratorze obowiązku przechowywania dokumentów na podstawie odrębnych przepisów podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust.1 lit. c) RODO.

 

 1. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla realizacji umowy, brak podania danych uniemożliwi realizację umowy.

 

 1. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, otrzymania ich kopii, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych, a także wniesienia sprzeciwu.

 

 1. Przetwarzanie podanych przez Panią/Pana danych osobowych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.

 

 1. Dane osobowe przetwarzane w celu niezbędnym do wykonania umowy, której jest Pani/Pan stroną będą przetwarzane przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z umową wynikające z przepisów kodeksu cywilnego i/lub prawa podatkowego, a także przez 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy.

 

 1. Do Pani/Pana danych mogą mieć dostęp odbiorcy, podmioty przetwarzające (działające na nasze zlecenie), takie jak: firmy księgowe, kancelarie prawnicze, firmy kurierskie.

       

 1. Administrator ma prawo przekazać Pani/Pana dane osobowe niezbędne do wykonania umowy do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej (Google, Facebook, Microsoft i in.). Facebook, Google oraz Microsoft przystąpiły do porozumienia w sprawie Tarczy Prywatności UE-USA, a zgodnie z decyzją Komisji Europejskiej z dnia 12 lipca 2016 r. IP/16/216 przekazywanie danych osobowych do podmiotów z siedzibą w Stanach Zjednoczonych, które przystąpiły do ww. porozumienia, zapewnia odpowiedni stopień ochrony danych osobowych, zgodnie z art. 45 RODO.

 

 

 1. Ma Pan/ Pani prawo do uzyskania kopii danych osobowych przekazywanych do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

 

 1. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli Pani/Pana zdaniem, przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO.

 

Zgoda na założenie konta w sklepie internetowym

 

                Dobrowolnie wyrażam zgodę na przetwarzanie przez administratora  FIS CASH CEPIAK – GUZEK Spółka jawna z siedzibą w Otwocku przy ul. Stefana Żeromskiego nr 45, 05-400 Otwock, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego Sąd Rejonowy dla M.St.Warszawy w Warszawie,XIV Wydział  Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000707217, NIP: 5322074194, REGON: 368890572, moich danych osobowych w zakresie imienia, nazwiska, adresu, telefonu oraz adresu e-mail, dla potrzeb niezbędnych dla prowadzenia konta internetowego, zgodnie z  Rozporządzeniem  Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, RODO).

 

                Dane przetwarzane będą zgodnie z Polityką prywatności, z którym się zapoznałam/-em. Jestem świadomy możliwości wycofania zgody na przetwarzanie moich danych osobowych oraz tego, że jej cofnięcie nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, które dokonało się na podstawie zgody przed jej odwołaniem. Więcej informacji na temat przetwarzania znajduje się w Polityce Prywatności.

 

 

Zgoda na newsletter (jeśli zaakceptowałeś przy zakupie)

 

Dobrowolnie wyrażam zgodę na przetwarzanie przez administratora FIS CASH CEPIAK – GUZEK Spółka jawna z siedzibą w Otwocku przy ul. Stefana Żeromskiego nr 45, 05-400 Otwock, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie,XIV Wydział  Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000707217, NIP: 5322074194, REGON: 368890572, moich danych osobowych w zakresie adresu e-mail, dla potrzeb niezbędnych do przekazywania informacji o produktach, promocjach i ofertach w ramach wiadomości newsletter (zgodnie z  Rozporządzeniem  Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

Dane przetwarzane będą zgodnie z Polityką prywatności, z którym się zapoznałam/-em. Jestem świadomy możliwości wycofania zgody na przetwarzanie moich danych osobowych oraz tego, że jej cofnięcie nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, które dokonało się na podstawie zgody przed jej odwołaniem. Więcej informacji na temat przetwarzania znajduje się w Polityce Prywatności.

 

 

Dziękujemy za zapoznanie się z regulaminem.

Zapraszamy do zakupów.

Zespół Fis Cash

 

 

 

ASSECO - WAPRODIGIDIGILAB TRADINGDotykačkaEDATAELOELTRONIKELZABEMARFAREXFAWAGHONEYWELLINNOVAINSERTPOSNETSHARPSYMPLEXTORELLZEBRA

Serwis internetowy fiscash.com.pl wykorzystuje pliki cookies. by ułatwić korzystanie z jego zasobów. Jeśli nie wyrażasz zgody, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku, zmień ustawienia przeglądarki. Więcej "polityka prywatności". Polityka cookies

Zamknij