Obowiązek zainstalowania kasy fiskalnej w gabinetach lekarskich

1 stycznia 2015 roku weszły w życie przepisy nakazujące przedstawicielom kolejnych grup zawodowych zainstalowanie kas fiskalnych. Rząd dał im dwa miesiące na dostosowanie się do nich, jednak teraz, gdy okres przejściowy się skończył, obowiązują z całą surowością.

W efekcie, z gabinetu lekarskiego, warsztatu samochodowego czy od fryzjera nie wyjdziemy bez paragonu. Ci przedsiębiorcy, którzy nie dostosują się do nowego prawa, nie będą mogli sprzedawać swoich usług. Zmiana ta jest podyktowana polityką wiarygodności transparentności finansowej, w myśl której wszyscy podatnicy są równi wobec prawa.

Kogo to dotyczy?

Nakaz ten obowiązuje – bez względu na obroty – następujące grupy zawodowe:

  • Taksówkarzy i wszystkie osoby zajmujące się przewozem osób oraz ich bagażu w komunikacji samochodowej,

  • Mechaników zajmujących się naprawą pojazdów samochodowych, motorów oraz motorowerów (w tym naprawy i wymiany opon oraz kół),

  • Techników przeprowadzających badania oraz przeglądy techniczne pojazdów,

  • Lekarzy oraz dentystów świadczących opiekę medyczną,

  • Osoby świadczące usługi prawne (w tym doradców podatkowych), z wyłączeniem notariuszy,

  • Fryzjerów i kosmetologów,

  • Osoby świadczące usługi gastronomiczne, z wyłączeniem obsługi samolotów,

  • Dostawców (gazu płynnego, silników i części napędowych, nośników cyfrowych i analogowych, wyrobów tytoniowych, produktów alkoholowych, sprzętu fotograficznego i innych).

Nowe przepisy nie umknęły oczywiście producentom urządzeń fiskalnych. Wielu z nich już dziś reklamuje swoje produkty jako kasy fiskalne dla lekarzy lub skanery do warsztatów samochodowych. Podkreślają przy tym dopasowanie urządzenia do konkretnej działalności, zarówno pod względem funkcjonalności, jak i wytrzymałości (wodoszczelność, energooszczędność, mobilność, itp.).

Kary dla niepokornych

Wszyscy przedstawiciele powyższych grup zawodowych, którzy nie zainstalowali kas fiskalnych, nie mają prawa prowadzić sprzedaży detalicznej do momentu spełnienia nałożonego na nich obowiązku. Jeśli postanowią działać na własną rękę, grożą im sankcje wymienione w kodeksie karnym. Grzywnę za tego typu wykroczenie indywidualnie ustala naczelnik urzędu skarbowego, zaś jego wysokość może nawet dwudziestokrotnie przekroczyć minimalne wynagrodzenie winowajcy (nawet 35 000 zł).

Aby otrzymać numer ewidencyjny, dane urządzenia należy zgłosić do odpowiedniego oddziału urzędu skarbowego.

AllMobileASSECO - WAPROCAS Polska Sp. z o.o. DIGIDIGILAB TRADINGDotykačkaEDATAELOELTRONIKELZABEMARFAREXFAWAGHONEYWELLINNOVAINSERTPOSNETSHARPSYMPLEXTORELLYakudoZEBRA