Ewidencja napiwków na kasie fiskalnej

Napiwki stały się jednym z dodatkowych kosztów wizyty w restauracji czy hotelu. Nie są obowiązkiem klientów, jednak w dobrym tonie stało się pozostawienie obsłudze pewnego bonusu. Jak taki dochód ma traktować właściciel restauracji? W jaki sposób rozliczyć napiwki na kasie fiskalnej i czy jest to konieczne? Podpowiadamy.
 

Napiwki a podatek VAT - czy trzeba je rozliczać?

Zostawienie kilku procent wartości zamówienia czy usługi jest coraz częściej praktykowane w branży gastronomicznej i hotelarskiej. Z uwagi na chęć płacenia za usługi kartą, wielu przedsiębiorców umożliwia dokonanie polecenia przelewu właśnie podniesionego o dobrowolny napiwek. W restauracjach ułatwiają to kasy fiskalne z terminalem, które obsługiwane są bezpośrednio przy stoliku klientów.

Sporo wątpliwości wzbudza pytanie dotyczące rozliczania się z napiwków. Największy problem dotyczy podatku VAT, który przecież odprowadzany jest także od usług. Dobrowolny dodatek z reguły wskazywany jest jako bonus za miłą obsługę lub świadczoną usługę. Czy jednak w takiej sytuacji w świetle prawa zachodzi jakakolwiek usługa?
 
Za usługę uznaje się sytuację, w której bezsprzecznie można wskazać na zależność pomiędzy wykonaniem danej czynności a otrzymywaną za nią opłatą. Cała sytuacja musi być na tyle jasna, żeby nie wzbudzać wątpliwości, jakie czynności świadczy usługodawca na rzecz usługobiorcy i jakie w zamian za to otrzyma korzyści finansowe. Innymi słowy, zależność musi być widoczna, a zasady jasne dla wszystkich. 

Wspomnianych kryteriów nie można zastosować w przypadku napiwków. Nie da się jednoznacznie określić, za jakie usługi otrzymywane są pieniądze i jaka będzie wartość napiwku. Ponadto pracownik obsługi nie ma pewności, że w ogóle otrzyma napiwek. Dlatego nie ma obowiązku odprowadzania żadnego podatku z dobrowolnych bonusów czy tipów dla obsługi.
 

Czy napiwki trzeba wykazywać jako pozycję na paragonie?

Wykazany wcześniej brak związku pomiędzy wręczaniem napiwku a faktycznym świadczeniem usługi sprawia, że nie jest on traktowany również jako sprzedaż. W wyniku tego nie ma obowiązku wykazywania na paragonie ani wartości napiwku, ani nawet takiej pozycji. Oczywiście, takie zasady obowiązują tylko w przypadku dobrowolnego wręczania napiwków w kwocie dowolnej. 

Jedynym wyjątkiem od tej reguły jest sytuacja, w której dana firma systemowo dolicza napiwki do świadczonych usług. W wielu hotelach do usługi doliczane jest kilka procent wartości usługi, które stanowią bonus dla pracowników. W takiej sytuacji na kasie fiskalnej musi pojawić się odpowiednia pozycja. Z uwagi na to, że napiwek doliczony w taki sposób staje się częścią ceny, musi on zostać opodatkowany.
 

Dobrowolna ewidencja napiwków - jak to zrobić?

Pomiędzy niewykazywaniem napiwków na kasie fiskalnej a rozliczaniem się z nich istnieje jeszcze jeden etap. Możesz uznać, że chcesz się dobrowolnie z nich rozliczać, jednak nie płacić podatku. Taka sytuacja może być przydatna w wielu sytuacjach. Mogą prosić o taki paragon klienci albo będzie to sposób na rozliczanie napiwków pomiędzy wspólnikami. Często w ten sposób rozliczane są napiwki, które odprowadza się na rzecz jakiejś fundacji lub instytucji w wyniku akcji dobroczynnej. 

Jak rozliczyć taki napiwek na kasie fiskalnej? Wystarczy wybrać dodatkową pozycję z podatkiem 0 % i opisać ją jako napiwek lub w inny sposób. Jeśli ten bonus będzie nosił wszystkie znamiona napiwku, nikt nie będzie podawał w wątpliwość wartości podatku na paragonie.
 
Pojawia się jednak jeszcze jedna wątpliwość związana z samym dokumentem fiskalnym. Czy taką informację można podawać na paragonie i nie będzie to złamaniem prawa? Przepisy ustawy VAT wskazują na wszystkie pozycje i wartości, jakie muszą znaleźć się na dokumencie fiskalnym. Nic nie wspominają jednak o tym, że są to jedyne dozwolone pozycje. Dlatego wprowadzenie dodatkowej informacji, która w jakiś sposób ułatwi funkcjonowanie przedsiębiorstwa, nie jest uznawane za wadę paragonu. Żeby jednak taka pozycja pojawiała się systemowo lub była sprawnie wywołana przez pracownika, musisz sprawdzić, czy Twoja kasa fiskalna daje taką możliwość.
 
Jak widzisz, rozliczanie napiwków nie jest bardzo skomplikowane i w zasadzie nic się nie stanie, jeśli nie będziesz ich wcale rozliczał. Nie zmienia to faktu, że przy prowadzeniu punktów gastronomicznych może być Ci potrzebna dobra kasa fiskalna z terminalem. Takie urządzenie pozwoli na szybką obsługę klienta przy stoliku, a w razie potrzeby także realizację płatności kartą. Ponadto za pomocą kasy fiskalnej z terminalem pracownik będzie mógł nabić kwotę napiwku na paragon, jeśli uznasz za właściwą taką formę rozliczania. Jeśli nie wiesz, jakie urządzenie jest Ci potrzebne lub masz jakiekolwiek wątpliwości, skontaktuj się z biurem FisCash.
AllMobileASSECO - WAPROCAS Polska Sp. z o.o. DIGIDIGILAB TRADINGDotykačkaEDATAELOELTRONIKELZABEMARFAREXFAWAGHONEYWELLINNOVAINSERTPOSNETSHARPSYMPLEXTORELLYakudoZEBRA