Skąd tak ogromne kary za niewydanie paragonu?

Sprzedaż towaru bez paragonu stanowi poważne wykroczenie i jest ścigane przez przedstawicieli resortu finansów. Surowe kary mają wpłynąć na ograniczenie działalności w tak zwanej „szarej strefie”. Co może grozić za niewydany paragon?

Kwitek, świstek, dowód zakupu. Wielu klientów nie przywiązuje wielkiej wagi do paragonu i uznaje go za niepotrzebny. Często nie odbiera go od kasjera, a jeśli już weźmie, szybko wrzuca do najbliższego śmietnika. Nie oznacza to jednak, że sprzedawca nie musi wydawać paragonu. Wręcz przeciwnie, musi, a za zaniechanie tego grożą mu wysokie kary. Dlaczego skrawek papieru z wieloma pozornie nieistotnymi ciągami cyfr i symboli jest tak ważny?

Czym tak dokładnie jest paragon?

Zanim opowiemy o karach, jakie grożą za niewydawanie paragonu, wyjaśnimy samo pojęcie. Co to jest paragon? To dokument fiskalny, który potwierdza przeprowadzenie transakcji. Jest wymagany przy transakcjach zawieranych pomiędzy przedsiębiorcami a osobami prywatnymi i prowadzącymi działalność rolniczą.

Jak wystawić paragon? Wszystkie informacje zawarte na dokumencie są automatycznie edytowane przez kasę fiskalną po otrzymaniu danych z panelu obsługi lub urządzeń pomocniczych. Paragon wydaje drukarka fiskalna, która może być oddzielnym urządzeniem lub zintegrowaną częścią kasy.

Często pojawia się pytanie o podobieństwo faktury do paragonu. Rzeczywiście, oba pojęcia dotyczą dokumentów potwierdzających zawarcie umowy kupna i sprzedaży. Jednak faktura potwierdza transakcje pomiędzy przedsiębiorstwami (sporadycznie wystawiana jest faktura dla osób prywatnych), a paragon dotyczy osób prywatnych. W szczególnych przypadkach wystawiana jest faktura do paragonu, jednak nie dopuszcza się sytuacji odwrotnej.

Skąd wziął się pomysł kar za niewydanie paragonu?

Nie wydawanie paragonów klientom jest krótką drogą do tego, żeby wcale ich nie wystawiać. To z kolei prowadzi do nadużyć skarbowych, a zatem przeprowadzania sprzedaży i usług na rzecz osób fizycznych bez potwierdzenia tego dokumentem fiskalnym. W efekcie przedsiębiorca wykazuje niższy dochód i płaci niższy podatek, a do Skarbu Państwa wpływa mniej pieniędzy. Kary za brak paragonu wzięły się właśnie z chęci uszczelnienia systemu fiskalnego i wykluczenia takich sytuacji.

O jakiej kwocie kary mowa za niewydanie paragonu?

Brak dokumentu potwierdzającego zawarcie transakcji jest poddawany bardzo wysokim karom. Instytucje finansowe przewidują karę do wysokości nawet 180 dziennych dochodów dla wszystkich, którzy nie chcą wydawać paragonu, wydają dokument wadliwy lub prowadzi transakcję z pominięciem kasy. Taka sama kara grozi za nie przechowywanie rolek kasowych z numerem paragonu lub paragonów w formie elektronicznej. Ostateczna wysokość kary jest ustalana przez instytucje kontroli skarbowej lub przez sąd.

Co ciekawe, każdy klient, który nie otrzymał paragonu, może zgłosić ten fakt do odpowiedniej instytucji. Nawet jeśli rzeczywiście transakcja była sfinalizowana i istnieje dowód na to w postaci dokumentów kasowych, przedsiębiorcę czeka uciążliwa kontrola. Dla uniknięcia problemów i wysokich kar warto wyposażyć się choćby w najtańsze kasy. Należy też uczulić obsługę na obowiązek wydawania ich każdemu klientowi.

Dlaczego posiadanie paragonu jest takie ważne?

Instytucje skarbowe w licznych akcjach społecznych namawiają do brania paragonów w czasie zakupów. Od kilku lat organizowana jest też loteria paragonowa, w której można wygrać cenne nagrody. Takie akcje mają poprawić świadomość społeczną i doprowadzić do tego, żeby coraz więcej przedsiębiorców zmusić do montażu nawet najtańszej kasy fiskalnej.

Jednak wzięcie i przechowywanie przez pewien czas paragonu powinno być też Twoim nawykiem jako klienta. Dane na paragonie są niezbędne do tego, żeby dokonać zwrotów i reklamacji uszkodzonych produktów. Paragony ułatwią też rozliczanie domowego budżetu i kontrolowanie rosnących cen. W wielu promocjach i konkursach w zgłoszeniu wystarczy podać numer paragonu, który już bierze udział w zabawie.

Przechowywanie dokumentacji fiskalnej jest równie ważne z punktu widzenia sprzedawcy, jak i klienta. Przedsiębiorąca za pomocą nawet najtańszej drukarki fiskalnej online jest w stanie uniknąć kar ze strony Urzędu Skarbowego i będzie mógł łatwo się rozliczyć. Z kolei klient zyska narzędzie niezbędne do dochodzenia swoich praw z producentem i wykonawcą usługi.

AllMobileASSECO - WAPROCAS Polska Sp. z o.o. DIGIDIGILAB TRADINGDotykačkaEDATAELOELTRONIKELZABEMARFAREXFAWAGHONEYWELLINNOVAINSERTPOSNETSHARPSYMPLEXTORELLYakudoZEBRA