Legalizacja elektronicznych wag sklepowych. Na czym polega i jak długo obowiązuje?

Jeśli prowadzisz działalność handlową, w ramach której sprzedajesz lub kupujesz towary na podstawie ich masy, musisz korzystać z wag sklepowych, które spełniają określone wymagania prawne i techniczne. Nie wystarczy jednak nabyć i zainstalować odpowiednie urządzenie – trzeba je również poddać legalizacji. Na czym polega ten proces i jakie są zasady legalizacji wag sklepowych? W poniższym artykule przedstawiamy najważniejsze informacje na ten temat.

Co to jest legalizacja wagi sklepowej i dlaczego jest ważna?

Legalizacja wagi sklepowej to procedura, która polega na sprawdzeniu i potwierdzeniu, że waga spełnia wymagania metrologiczne i techniczne określone w przepisach prawa. Podlegają jej wszystkie wagi elektroniczne i mechaniczne, które są używane w obrocie handlowym, a zatem te służące do ważenia towarów sprzedawanych lub kupowanych na podstawie ich masy. Legalizacja wag sklepowych pozwala potwierdzić, że urządzenie pokazuje prawidłową wartość masy, zgodną z dokładnością podaną na tabliczce znamionowej. Dzięki temu klienci mają pewność, że płacą za tyle produktu, ile faktycznie kupują, a sprzedawcy mogą uniknąć kłopotów w przypadku kontroli.

Jak długo ważna jest legalizacja wagi sklepowej?

Legalizacja, jakiej podlegają m.in. elektroniczne wagi sklepowe, nie jest jednorazowym działaniem, lecz procesem, który należy powtarzać co pewien czas. Okres jej ważności zależy od rodzaju wagi i daty jej wprowadzenia do obrotu lub użytkowania. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, nowe wagi sklepowe otrzymują legalizację ważną w całym roku wydania oraz do listopada drugiego roku następującego po roku w którym waga była legalizowana.

Jak wskazano wcześniej, procedura legalizacji wag ma charakter powtarzalny. Stąd też druga i następne legalizacje powinny odbywać się co 25 miesięcy, licząc od 1 dnia miesiąca, w którym wykonano poprzednie badanie. Legalizacji wag sklepowych dokonuje się w Urzędzie Miar lub u podmiotu upoważnionego, na wniosek właściciela wagi.

Obowiązki prawne właścicieli sklepów związane z legalizacją wag

Właściciele sklepów, którzy korzystają z wag sklepowych, mają szereg obowiązków prawnych związanych z użytkowaniem tego typu urządzeń. Po pierwsze, muszą zgłaszać wagi do legalizacji w odpowiednich terminach i ponosić koszty z tym związane. Po drugie, powinni dbać o to, aby wagi były prawidłowo zamontowane, ustawione (w poziomie - wagi posiadają wskaźnik wypoziomowania) oznaczone i używane zgodnie z instrukcją obsługi. Po trzecie, mają oni obowiązek weryfikować dokładność wag sklepowych oraz umożliwić kontrolę urządzeń przez uprawnione organy i podmioty. Muszą także usuwać wszelkie nieprawidłowości i usterki stwierdzone podczas kontroli wagi sklepowej. Przepisy przewidują ponadto, że powinni oni informować klientów o sposobie ważenia towarów i zapewniać im możliwość kontroli wskazania wagi - ustawienie wyświetlacza w sposób czytelny i widoczny dla klienta.

Jakie są konsekwencje braku legalizacji wagi sklepowej?

Brak legalizacji wagi sklepowej może mieć poważne konsekwencje dla właściciela sklepu. Przede wszystkim naraża się on na sankcje administracyjne i karne, które mogą wynieść do kilkuset złotych. Ponadto może być zmuszony do zapłaty odszkodowania lub zwrotu nadpłaty klientom, którzy zostali poszkodowani przez niedokładną wagę. W skrajnych przypadkach, osoba używająca wagi bez ważnej legalizacji, może nawet stracić prawo do prowadzenia działalności gospodarczej.

Regularne przeglądy i konserwacja wag dla utrzymania legalizacji

Aby uniknąć negatywnych skutków braku legalizacji wagi sklepowej, właściciel sklepu powinien zadbać o regularne przeglądy urządzenia. Ich celem jest sprawdzenie stanu technicznego i metrologicznego wagi, wykrycie i usunięcie ewentualnych usterek, a także skorygowanie błędów pomiarowych. Dzięki temu waga zachowuje swoją dokładność i niezawodność, a właściciel sklepu może być spokojny o legalność i jakość swojej działalności.

Legalizacja wag sklepowych jest obowiązkowym i ważnym procesem, który ma na celu zapewnienie prawidłowego i sprawiedliwego ważenia towarów w obrocie handlowym. Mamy nadzieję, że po lekturze naszego poradnika wiesz już, na czym ona polega i jak często trzeba ją wykonywać. Jeśli natomiast chcesz dowiedzieć się więcej, przeczytaj inne wpisy na naszym blogu. Znajdziesz tam szereg wskazówek dotyczących korzystania z kas fiskalnych.

AllMobileASSECO - WAPROCAS Polska Sp. z o.o. DIGIDIGILAB TRADINGDotykačkaEDATAELOELTRONIKELZABEMARFAREXFAWAGHONEYWELLINNOVAINSERTPOSNETSHARPSYMPLEXTORELLYakudoZEBRA