Kasa fiskalna a zamknięcie działalności

Zamknięcie działalności nie jest przyjemnym momentem dla przedsiębiorcy. Pomimo emocji, konieczne jest dopełnienie wszelkich formalności, także związanych z kasą fiskalną. Dotyczy to przedsiębiorców, którzy dokonują sprzedaży towarów na rzecz osób fizycznych. Co trzeba zrobić, żeby uniknąć dodatkowych nieprzyjemności i zamknąć rozliczenia kasowe zgodnie z przepisami?
 

Raporty i obowiązki przedsiębiorcy

Działalność gospodarcza kończy się w konkretnym dniu, kiedy firma jest wykreślana z ewidencji przedsiębiorstw. To także dzień, w którym konieczne będzie wypełnienie konkretnych obowiązków i przeprowadzenie raportów. Każda kasa fiskalna musi być rozliczona z dniem zakończenia działalności. Co musisz zrobić?
 
Zacznij od przygotowania raportów zamknięcia doby, a także całego miesiąca. Nie ma znaczenia, że miesiąc dopiero się zaczyna, ponieważ sprzedaży nie będziesz już dokonywał w danym okresie rozliczeniowym. Oczywiście wcześniej upewnij się, że wszystkie transakcje zostały już sfiskalizowane. Po dokonaniu raportów kasa fiskalna nie może już być używana do prowadzenia sprzedaży.

Po wydrukowaniu raportów konieczne będzie przeprowadzenie odczytu zawartości kasy fiskalnej przez serwisanta. Trzeba tego dokonać niezwłocznie, a całość powinien potwierdzić odpowiedni raport, sporządzony przez serwisanta. Kolejne kroki trzeba skierować do Urzędu Skarbowego, gdzie należy złożyć zarówno raporty, jak i oświadczenie. Konieczne będzie dodatkowo złożenie wniosku o wyrejestrowanie kasy. Adresatem wniosku będzie naczelnik Urzędu Skarbowego, a na te procedury wyznaczono do 5 dni po przeprowadzeniu raportów.

Podobne procedury czekają przedsiębiorców, którzy rozliczają kasy fiskalne online. Tu wykonuje się raport dobowy, miesięczny i przechodzi w tryb odczytu. Z pomocą serwisanta dokonuje się odczytu zawartości pamięci kasy i również sporządza raport rozliczeniowy oraz wysyła dane do repozytorium. Procedury w Urzędzie Skarbowym przebiegają podobnie, jednak przedsiębiorca musi zachować dane z kasy do odczytu na odpowiednich nośnikach pamięci.
 

Zamknięcie działalności - wnioski o wyrejestrowanie kasy fiskalnej 

Poza wspomnianym rozliczeniem kasy w Urzędzie Skarbowym trzeba złożyć odpowiedni wniosek. Jest to wniosek wykreślenie  kasy fiskalnej z ewidencji. Tutaj potrzebne będą podobne dane podatnika i kasy. Będziesz musiał podać dane firmy, numer kasy, adres, a dodatkowo także datę fiskalizacji i wyrejestrowania kasy. W szczególnych przypadkach, kiedy nie uda się dokonać odczytu z kasy fiskalnej online, może być potrzebna dodatkowa procedura.
 

Ulga na kasę fiskalną, a zakończenie działalności

Zakup kasy fiskalnej online jest jedną z inwestycji przedsiębiorstwa. Dlatego w ramach rozliczenia możliwe jest odliczenie podatku VAT do zakupu kasy. Jednak po zamknięciu działalności może się okazać, że będziesz musiał zwrócić ulgę na kasę fiskalną. Taki obowiązek spoczywa na przedsiębiorcy, który zakończył działalność w terminie krótszym, niż 3 lata od momentu zakupu urządzenia. Nie ma tu znaczenia, czy jesteś płatnikiem VAT, czy nie.
 
Całość odliczonego podatku VAT trzeba zwrócić na konto Urzędu Skarbowego. Ile czasu będziesz miał na taki zwrot? Zależy to od charakteru prowadzonej działalności. Czynny płatnik VAT ma czas do 25 dnia miesiąca następującego po zakończeniu działalności lub kończącego taki kwartał. Jeśli nie rozliczasz się z podatku VAT, masz czas do końca miesiąca liczonego po zamknięciu działalności.
 

Handel używanymi kasami

Zakończenie działalności często związane jest z kiepską kondycją finansową przedsiębiorstwa, dlatego część przedsiębiorców zastanawia się nad sprzedażą samego urządzenia. Po dopełnieniu wszystkich formalności kasy fiskalne online mogłyby zostać sprzedane bez żadnych problemów.
Ale ….
Jeśli zamierzasz sprzedać lub nabyć używaną kasę, możesz spotkać się z pewnymi problemami. Kasa nie może byc elementem sprzedaży bez wymiany modułu pamięci fiskalnej. Ten z kolei kosztuje tyle, co niemal nowa kasa fiskalna, do czego trzeba doliczyć jeszcze koszty serwisu. Dlatego nie warto kupować używanego urządzenia i lepszym rozwiązaniem będzie zakup nowej kasy fiskalnej. Także sprzedaż nie przynosi wielkich korzyści i lepiej oddać urządzenie do utylizacji.
AllMobileASSECO - WAPROCAS Polska Sp. z o.o. DIGIDIGILAB TRADINGDotykačkaEDATAELOELTRONIKELZABEMARFAREXFAWAGHONEYWELLINNOVAINSERTPOSNETSHARPSYMPLEXTORELLYakudoZEBRA