Czy trzeba robić przegląd kasy fiskalnej?

Prowadząc działalność, która zgodnie z prawem wymaga wystawiania klientom paragonów fiskalnych, podlegasz obowiązkowi przeprowadzania regularnych weryfikacji swojego sprzętu ewidencyjnego. Weryfikacja po terminie może skutkować karami finansowymi, dlatego będąc przedsiębiorcą, warto wiedzieć, gdzie zrobić przegląd kasy fiskalnej i kto może taki przegląd zrobić. Sprawdź, co ile wykonywać serwis kasy fiskalnej i nie daj się zaskoczyć!

Czym jest przegląd kasy fiskalnej?

Bez względu na to, czy w Twoim przedsiębiorstwie wykorzystywane są kasy samoobsługowe czy też tradycyjne modele obsługiwane ręcznie, masz obowiązek przeprowadzania ich regularnych inspekcji. Oznacza to, że rzeczony sprzęt musisz dostarczyć wraz z dedykowaną książeczką do punktu serwisującego, lub zaprosić serwis do siebie.

Wiesz już gdzie zrobić przegląd kasy fiskalnej, warto również, abyś wiedział, na czym dokładnie on polega. Podczas takiej obowiązkowej inspekcji, serwisant zobligowany jest do wykonania dokładnie uregulowanych prawnie czynności. Powyższemu obowiązkowi podlegają kasy z papierową i elektroniczną kopią a nawet kasy fiskalna online, które są dziś wymogiem w wielu branżach.

Serwis kasy fiskalnej obejmuje m.in. sprawdzenie:
  • stanu technicznego obudowy i plomb,
  • jakości i czytelności wydruków tj. paragonów,
  • oprogramowania i prawidłowej archiwizacji danych w pamięci, także związanej ze zgodnością z zapisami znajdującymi się w dostarczonej książeczce,
  • jakości pracy całego urządzenia,
  • działania poszczególnych komponentów jak moduł fiskalny, czy wyświetlacz,
  • żywotności baterii bądź akumulatora.

Serwisant, po zakończeniu inspekcji dokonuje odpowiedniego wpisu w  Książce Kasy Rejestrującej, a także uzupełnia protokół szczegółowo opisujący wykonane przez niego czynności. Warto dbać o to, by przegląd kasy fiskalnej nie został wykonany po terminie, tj. nie później niż 2 lata po ostatnim serwisie. Brak przeglądu kasy fiskalnej w odpowiednim terminie, skutkuje bowiem sankcjami pieniężnymi w wysokości 300 zł.

Czy kasa fiskalna online również musi mieć wykonywany przegląd?

Bez względu na to, czy w swojej firmie korzystasz z takich modeli jak kasa fiskalna Posnet online, czy też bardziej tradycyjnych wariantów, konieczne będzie przeprowadzanie ich regularnych serwisów. Co więcej, w przypadku sprzętów online, status przeglądów technicznych wysyłany jest automatycznie do Centralnego Repozytorium Kas. Każdy przegląd kasy fiskalnej po terminie będzie zatem odnotowany, a brak przeglądu również skutkować będzie sankcją w wysokości 300 zł.

Niezastosowanie się do przepisów grozi trwałą utratą, przysługującej z tytułu zakupu kasy online ulgi. Co więcej, przedsiębiorca nie tylko nie skorzysta już z rzeczonego przywileju, ale nawet będzie zobligowany do oddania całej wartości ulgi. W tym miejscu warto również przypomnieć, że brak przeglądu kasa fiskalna online wyśle automatycznie.

Czy konieczne jest wykonanie przeglądu kasy fiskalnej, skoro działalność jest zawieszona?

Nie tylko wiedza dotycząca tego, kto może zrobić przegląd kasy fiskalnej, czy, co jaki czas należy go wykonać, jest koniecznością, prowadząc własną działalność. Aby jak najlepiej przygotować się na każdą ewentualność, należy zapoznać się z wymogami dotyczącymi obowiązku przeprowadzenia inspekcji kasy fiskalnej w przypadku zawieszenia działalności.

Należy w tym miejscu przypomnieć, że zawieszenie działania firmy, nie jest jednoznaczne z jej całkowitym zamknięciem, a jedynie z czasowym zaprzestaniem sprzedaży towarów bądź usług. Nie oznacza to zatem automatycznej likwidacji kasy fiskalnej ze sklepu, salonu kosmetycznego, czy lokalu gastronomicznego.

W praktyce więc każda zarejestrowana kasa fiskalna podlega obowiązkowi przeprowadzania regularnych inspekcji w terminie unormowanym prawnie. Od tego wymogu jest jednak pewne ułatwiające życie przedsiębiorców odstępstwo. Rozporządzenie Ministra Finansów umożliwia zaprzestanie prowadzenia regularnych przegląd do momentu wznowienia działalności. W takiej sytuacji jednak serwis musi być wykonany przed rozpoczęciem ewidencjonowania.

Masz w swojej firmie kasę fiskalną? A może charakter Twojej działalności wymaga zastosowania nowoczesnej kasy online? Bez względu na to, z jakiego modelu korzystasz, jego regularny przegląd jest absolutną koniecznością!

AllMobileASSECO - WAPROCAS Polska Sp. z o.o. DIGIDIGILAB TRADINGDotykačkaEDATAELOELTRONIKELZABEMARFAREXFAWAGHONEYWELLINNOVAINSERTPOSNETSHARPSYMPLEXTORELLYakudoZEBRA