Asseco WF-GANG Prestiż

Asseco WF-GANG Prestiż
Producent:ASSECO - WAPRO
Nr produktu:OA011
2816,70
netto: 2290,00 złw ciągu 3 dni
Zapytaj o produkt

Program komputerowy Asseco WF-GANG Prestiż

 

WF-GANG dla Windows (SQL) jest funkcjonalną kontynuacją, dobrze znanej na polskim rynku, wersji DOS-owej programu. Jest on wynikiem połączenia dotychczasowych, bogatych doświadczeń firmy, jako producenta aplikacji biznesowych, z możliwościami jakie daje zastosowanie najnowszych technologii informatycznych. Nowa wersja programu jest w pełni zintegrowana i kompatybilna ze środowiskiem oraz interfejsem Microsoft Windows. Może pracować pod kontrolą Windows 98, 2000, ME, XP maksymalnie wykorzystując zalety tych systemów operacyjnych.

 

Dane techniczne:

Podstawowe moduły programuZarządzanie pracownikami
przyjmowanie pracowników,
gromadzenie dużej ilości danych o pracownikach (np. adresy, ukończone szkoły, historia zawodowa, dane ubezpieczeniowe i inne),
rejestrowanie historii zmian danych w trakcie zatrudnienia (np. przeszeregowania), zapamiętanie pełnej historii zmian danych,
zwalnianie pracowników, łącznie z emitowaniem stosownych dokumentów (umowy o pracę, świadectwa pracy, przeszeregowania, zaświadczenia itd.).
Ewidencja nieobecnościProwadzenie ewidencji nieobecności z dokładną specyfikacją powodów nieobecności takich jak na przykład: nieobecności spowodowane chorobą lub macierzyństwem, urlopem wypoczynkowym i innymi przyczynami.
Szczegółowe rozliczanie urlopów wypoczynkowych w dniach i godzinach
Zarządzanie listami płacnaliczanie wynagrodzeń dla pracowników zatrudnionych w jednym z pięciu systemów wynagradzania: miesięcznym, godzinowym, akordowym, godzinowo-akordowym i prowizyjnym,
rozliczanie nieobecności na listach płac uwzględniające między innymi takie elementy listy płac jak wynagrodzenie za czas urlopu, wynagrodzenie chorobowe, zasiłki ZUS.
Współpraca z Płatnikiemprzesyłanie do Płatnika danych niezbędnych do wygenerowania wszelkich deklaracji ZUS w tym również raportów miesięcznych za osoby na urlopach macierzyńskich i wychowawczych.
Obsługa umów cywilno-prawnychobsługa umów zlecenia i o dzieło, ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki umów długo okresowych, kontraktów menedżerskich i wynagrodzeń członków Rad Nadzorczych,
możliwość drukowania umów i rachunków,
możliwość drukowania list wynagrodzeń z tytułu umów cywilno-prawnych,
możliwość drukowania deklaracji PIT-11/8B i PIT-8A.
Łącze do systemów finansowo-księgowychwbudowane połączenie z programem finansowo-księgowym WF-FaKir,
możliwość utworzenia połączenia z dowolnym programem finansowo-księgowym, który może wczytać dane z pliku tekstowego.
Home Bankingwbudowany transfer do banku w formacie ELIXIR, CITYBANK, KREDYT BANK, Pekao S.A., BRE, BIG BANK GDAŃSKI, BOś, WBK (minibank), BPH.
możliwość stworzenia transferu w dowolnym niemal formacie
Współpraca z innymi systemamieksport danych do programów ePFRON i SOD
Wydrukigotowe wydruki list płac, kartotek zarobkowych, podatkowych, zasiłkowych, przelewów wynagrodzenia, specyfikacji banknotów,
zbiorówek list płac, rozdzielnika kosztów,
wydruki miesięcznej i rocznej ewidencji czasu pracy,
deklaracje PIT. DEK-I/II, meldunek DG-1, sprawozdanie Z-06
Elastycznośćłatwość dokonywania zmian struktur danych umożliwiająca rozwijanie systemu,
możliwość tworzenia dowolnej ilości własnych raportów za pomocą kreatorów i generatora raportów,
pełna dowolność konstruowania algorytmów.

 

 

Cennik:

PRESTIŻ 50

pakiet sieciowy do 50 osób w kartotece (licencja na pierwsze stanowisko)

2290,-

PRESTIŻ 100

pakiet sieciowy do 100 osób w kartotece (licencja na pierwsze stanowisko)

3290,-

PRESTIŻ/PAKIET 100

każde kolejne 100 osób w kartotece ponad wariant PRETIŻ licencja na pierwsze stanowisko)

1190,-

 

AllMobileASSECO - WAPROCAS Polska Sp. z o.o. DIGIDIGILAB TRADINGDotykačkaEDATAELOELTRONIKELZABEMARFAREXFAWAGHONEYWELLINNOVAINSERTPOSNETSHARPSYMPLEXTORELLYakudoZEBRA