Aplikacja PSMobile Sale

Producent:AllMobile
Zapytaj o cenę

PSMobile Sale


Aplikacja PSMobile Sale - nazywana również Mobilny Handlowiec, której producentem jest allmobile.pl została zintegrowana z Posnet Pospay Online - drukarką fiskalną z terminalem płatniczym.
Fiskalny terminal płatniczy Posnet Pospay Online oraz aplikacja PSMobile Sale, stanowią kompletne rozwiązanie wspomagające pracę handlowców, serwisantów, doradców technicznych czy też innych pracowników pracujących poza siedzibą.
Wydruk i fiskalizacja na jednym urządzeniu mobilnym zarówno paragonu jak i faktury oraz przyjęcie zapłaty kartą od klienta nie stanowi już problemu.
Rozwiązanie spełnia wymagania narzucane ustawą Polski Ład, które dotyczą obowiązku przyjmowania płatności bezgotówkowych w miejscu faktycznej transakcji.
Przepisy te weszły w życie od dnia od 1 stycznia 2022 roku.


Szczegóły https://allmobile.pl/mobilny-handlowiec/

Program umożliwia również:
• Dostęp do pełnej bazy klientów.
• Zakładanie nowych kartotek klientów korzystając z danych GUS.
• Harmonogramowanie prac serwisowych.
• Wyznaczanie optymalnych tras dojazdu do klienta.

Poza powyższym aplikacja PSMobile Sale - Mobilny Handlowiec działająca na dowolnym urządzeniu
z systemem Android realizuje następujące funkcjonalności:

Moduł Wizyty - pozwala zaplanować pracę mobilnych pracowników oraz nadzorować realizację wizyt u klientów.
Wizyty mogą się składać z jednego lub wielu zadań:
 • wizyta serwisowa
 • zgłoszenie w ramach gwarancji
 • zgłoszenie poza gwarancją
 • przyjmij zamówienie
 • sprzedaj na fakturę
 • sprzedaj na paragon
 • rozlicz należności
 • wydaj materiały reklamowe
 • przeprowadź ankietę
 • wykonaj zdjęcie
 • napisz notatkę, itd. 
Każde zadanie może zostać oznaczone śladem GPS co umożliwia praktyczną kontrolę gdzie faktycznie zarejestrowano wykonane zadanie.
Wizyty można grupować w trasy, wyświetlać w formie kalendarza, przenosić pomiędzy dniami, czy tworzyć wizyty i trasy cykliczne.
Aplikacja potrafi również rejestrować czas trwania wizyty a także optymalizować kolejność wizyt pomiędzy klientami.
Przekłada się to na efektywniejszą pracę serwisantów czy też handlowców oraz zmniejszenie kosztów związanych z podróżami.
 
Moduł Kartoteki - Mobilny Handlowiec - PSMobile Sale przechowuje informacje dotyczące zarówno
kontrahentów, jak i towarów.

Między innymi do:
 • dane kontaktowe (adres, telefon)
 • lokalizacja GPS z możliwością wyświetlenia mapy oraz zaplanowania trasy
 • dojazdu do klienta
 • dane rozrachunkowe
 • informacje związane z przyznanymi rabatami
 • rozliczenia (pełna informacja o należnościach i zobowiązaniach)
 • historia dokumentów handlowych.
Kartoteka towarowa przechowuje m. in. informacje:
 • nazwa towaru
 • producent
 • kod kreskowy
 • promocje (rabat i cena promocyjna)
 • stan magazynowy
 • ceny sprzedaży
 • cena zakupu.
Listy kontrahentów oraz towarów posiadają wbudowany zaawansowany mechanizm wyszukiwania,
filtrowania oraz sortowania.

Moduł Dokumenty - rozwiązanie mobilne PSMobile Sale umożliwia wystawienie dokumentów handlowych (paragon, faktura, dokument WZ) wtedy, gdy przedstawiciel prowadzi sprzedaż bezpośrednią, tzw. vanselling a także w sytuacji gdy w terenie przyjmowane są jedynie zamówienia tzw. preselling.
Aplikacja może wykorzystywać wbudowane w urządzenia kamery jako czytniki kodów kreskowych.
 
Moduł Kasowo-Rozrachunkowy - udziela mobilnym serwisantom, handlowcom informacji  o stanie zadłużenia kontrahentów oraz historii rozliczeń.
Umożliwia prowadzenie kasy oraz tworzenie i drukowanie niezbędnych dokumentów KP i KW.

Moduł Przebieg dnia umożliwia:
 • rejestrację momentu rozpoczęcia i zakończenia dnia pracy
 • jazdę prywatną
 • serwis
 • tankowanie
 • postój. 
Moduł Raporty - to szybkie raportowanie, związane ze sprzedażą i wizytami.
Przykładowe raporty:
 • sprzedaż z dzisiaj
 • sprzedaż z wczoraj
 • TOP sprzedaży
 • sprzedaż wybranego produktu
 • sprzedaż wybranej grupy produktów. 
Więcej https://allmobile.pl
 
Integralną częścią rozwiązania jest platforma internetowa PSMobile Center, przeznaczona dla osób zarządzających działem handlowym.
Portal ten umożliwia uzyskanie bieżących informacji o:
 • pracy przedstawicieli handlowych
 • flocie pojazdów
 • aktualnej sprzedaży lub innych danych przechowywanych przez system. 
 
Najważniejsze moduły systemu to:
Kartoteki - w których przechowuje sie niezbędne informacje o produktach i klientach.
Dokumenty - prezentuje informacje na temat zarejestrowanych przez pracowników faktur, paragonów, zamówień.
Kasa - umożliwia nadzór nad rozliczeniami z klientem wraz z możliwością wystawienia dokumentów KP i KW.
Harmonogramy - umożliwia układanie harmonogramów spotkań / serwisów oraz planowanie tras.
Ślady GPS - możliwość analizy danych GPS, którymi zostały oznaczone wybrane dokumenty i zdarzenia związane z pracą mobilnego pracownika.
Raporty - szereg wbudowanych analiz i raportów umożliwiających nadzorowanie i motywowanie pracowników.
 
Oferowane przez nas rozwiązanie zdecydowanie wyróżnia nas spośród produktów, występujących na rynku.
Możliwa jest praca w pełnej integracji z systemem ERP lub samodzielnie.
 
https://allmobile.pl/system-sfa/
 
 
 
AllMobileASSECO - WAPROCAS Polska Sp. z o.o. DIGIDIGILAB TRADINGDotykačkaEDATAELOELTRONIKELZABEMARFAREXFAWAGHONEYWELLINNOVAINSERTPOSNETSHARPSYMPLEXTORELLYakudoZEBRA